Nu planterar vi träd!

Från och med nu går 1 kr per såld produkt till att plantera träd med Better Globe för en bättre miljö och social hållbarhet i världen!

Vi har valt att donera till Better Globe på grund av deras arbete, inte bara för miljön utan också för att minska fattigdom i världen. Vi är fortfarande ett litet företag men vi tror på en framtid där konsumtion kan gå hand i hand med en bättre miljö och social hållbarhet och ekonomisk trygghet för alla i världen.

Better Globe Forestry Ltd (BGF) etablerar och driver trädplantager i torra och halvtorra områden i Östafrika. Tillsammans med lokala jordbrukare odlas olika slags trädslag på svårodlad mark. För kontraktsodlare är fördelarna många, såsom: Större ekonomisk säkerhet, bättre markförhållanden, tillgång till tekniskt stöd och utbildning, minskad jorderosion, stöd för barnens utbildning, m.m.

Vad BGF gör med hjälp av Better Globes kunder är:

  • Hjälpa människor till självhjälp – företaget tror på att lära människor att fiska istället för att ge dem fisk.
  • Plantera träd – förvandlar torra och förstörda marker till gröna och produktiva områden som förbättrar den lokala miljön, motverkar klimatförändringar och erosion och ger en förutsägbar ekonomisk avkastning.
  • Finansiera samhällsägda mikrofinansbanker – Lånemottagare blir även intressenter i banken när de får ett lån. För att säkerställa långsiktig framgång lärs finansiell kompetens ut för att ytterligare stärka samhällets ekonomi.
  • Tillhandahålla vatten – Finansieringen går till vattenrelaterade projekt och kontraktsbönder får ofta utbildning i vattenanvändning och vattenbesparing av jord- och skogsbruksrepresentanter som arbetar på fältet.
  • Stödja utbildning – Det bästa sättet att hjälpa människor att förändra sin situation är genom utbildning. För varje donationspaket som säljs går en del till att finansiera uppbyggnad och renovering av skolor.
  • Samarbeta – Ingen har någonsin åstadkommit något av den här omfattningen på egen hand. BGF:s samarbeten och partnerskap är nyckeln till deras och vår framgång.
  • Vinstdela – För att finansiera verksamheten behöver BGF din hjälp. I gengäld får du en betydande del av vinsten från de två produkter som säljs av Better Globe AS, dvs. träd och donationspaket. Intäkterna kommer från skogsbruk och odling av träd i torra och halvtorra områden. Den lokala förädlingen av tropiska träslag till hållbara kvalitetsprodukter som säljs på den globala marknaden är den sista etappen av företagets intäktsgenererande verksamhet.

Varje produkt du handlar hos YAG Sweden bidrar till en bättre värld!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda vår sida, godkänner du vår använding av cookies.